Strona główna- Aktualności- IV Szkoła Karpackich Liderek
29 grudnia 2013

IV Szkoła Karpackich Liderek

Uczestniczki trzech pierwszych edycji Szkoły Karpackich Liderek oraz inne zainteresowane Panie zapraszamy na dwudniowe szkolenie "Karpackie Liderki razem", które odbędzie się w dn. 30-31 stycznia 2014 r. w Hotelu Sutoris przy ul. Solnej 2 w Bochni. Spotkanie będzie okazją do integracji Liderek z trzech województw karpackich, wzmocnienia ich kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi.
Zgłoszenia przyjmujemy do 24 stycznia, są jeszcze wolne miejsca!

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego).

Cel projektu to wzmocnienie i rozwój Porozumienia Karpackiego jako partnera dialogu obywatelskiego ukierunkowanego na wdrażanie Ramowej Konwencji Karpackiej w regionie.

Informacje o szkoleniu:

IV Szkoła Karpackich Liderek, zatytułowana "Karpackie Liderki razem", jest przeznaczona dla Pań, które ukończyły którąś z pierwszych trzech edycji Szkoły, a także dla Pań, które działają w karpackich organizacjach pozarządowych lub administracji  i chciałyby dołączyć do grona Karpackich Liderek. W ten sposób chcielibyśmy wyjść na przeciw zgłaszanej podczas szkoleń potrzebie integracji kobiet z terenów górskich oraz wzmocnienia ich poczucia własnej wartości, wzmocnienia kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi. Taką tematykę chcemy zaproponować uczestniczkom podczas dwudniowego spotkania.

Mamy nadzieję, że szkolenie będzie okazją do poznania się liderek z trzech województw karpackich, integracji i nawiązania dalszej współpracy.

Szkoła Karpackich Liderek ma na celu odkrycie i wzmocnienie zasobów uczestniczek, tak aby bycie liderką stało się wyzwaniem zawodowym i przynosiło satysfakcję. Uczestniczki szkoły uczą się jak łączyć rozwój osobisty i zawodowy ze skutecznym działaniem na rzecz karpackiej społeczności lokalnej.

Zapraszamy do udziału kobiety, które są liderkami w swojej społeczności lub chciałyby się nimi stać oraz kobiety, które pełnią lub chcą pełnić ważne funkcje w administracji samorządowej.

Pierwsza część szkolenia przeznaczona będzie na poznanie się uczestniczek, przedstawienie działalności organizacji, w których działają, dyskusję nad oczekiwaniami i rolą w Porozumieniu Karpackim. Spotkanie poprowadzi Monika Ochwat-Marcinkiewicz. 

Wszystkie uczestniczki prosimy też o podzielenie się swoimi pasjami i dokonaniami oraz sukcesami organizacji, w których działają (zapewniamy przestrzeń promocyjno-wystawienniczą).

Podczas drugiej części uczestniczki będą miały okazję doskonalić umiejętności twórczego i efektywnego rozwiązywania problemów oraz wzmocnić pozytywne przejawy pracy grupowej. Efektem będzie osiągnięcie optymalnego poziomu współdziałania poszczególnych liderek w zespole. Po szkoleniu liderki będą mogły praktycznie zastosować zdobytą wiedzę i kontakty w codziennym funkcjonowaniu swoich organizacji. Trening poprowadzi mgr Paulina Kołosowska.

Informacje logistyczne:

Miejsce szkolenia:

Hotel Sutoris, ul. Solna 2, 32-700 Bochnia

Organizator zapewnia:

  • wyżywienie i noclegi,
  • materiały szkoleniowe.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na dole strony.

Pierwszeństwo w zapisach na szkolenie mają uczestniczki poprzednich edycji Szkoły Karpackich Liderek oraz przedstawicielki organizacji członkowskich Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem". Więcej informacji nt. zasad uczestnictwa w szkoleniach można znaleźć w Regulaminie rekrutacji uczestników szkoleń i doradztwa.

Termin zgłoszeń upływa 24 stycznia, są jeszcze wolne miejsca!

Kontakt:

Punkt kontaktowy Porozumienia Karpackiego w woj. małopolskim

Małgorzata Fedas
e-mail: m.fedas@porozumieniekarpackie.pl
tel. +48 725 797 117 lub 606 930 819

Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem"
sekretariat: Stowarzyszenie Ekopsychologia 
adres korespondencyjny:
ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn
www.ekopsychologia.pl 
www.porozumieniekarpackie.pl

Do pobrania

Adobe Acrobat Document Program IV Szkoły Karpackich Liderek (Bochnia, 30-31 stycznia 2014) pdf [517.50 KB]

Formularz zgłoszeniowy: Bochnia, 2014-01-30

Dane uczestnika / uczestniczki projektu
data nie jest zapisana.
Dane kontaktowe (miejsce zamieszkania)
Status użytkownika
zatrudniony / zatrudniona na podstawie umowy o pracę zatrudniony / zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej członek / członkini zarządu członek / członkini organizacji wolontariusz / wolontariuszka
data nie jest zapisana.
Dane organizacji pozarządowej / instytucji, krórą reprezentuję przystępując do projektu
Informacje dodatkowe
szkolenie stacjonarne - Rozwiązywanie konfliktów lokalnych szkolenie stacjonarne - Mechanizmy współpracy NGO z administracją szkolenie stacjonarne - Udział publiczny w Konwencji Karpackiej szkolenie stacjonarne - Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie szkolenie stacjonarne - Rozwój terenów górskich szkolenie stacjonarne - Aspekty prawne w NGO e-learning - Rozwiązywanie konfliktów lokalnych e-learning - Mechanizmy współpracy NGO z administracją e-learning - Udział publiczny w Konwencji Karpackiej e-learning - Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie e-learning - Rozwój terenów górskich e-learning - Aspekty prawne w NGO możliwość skorzystania z doradztwa z zakresu: księgowość w organizacji pozarządowej; możliwość skorzystania z doradztwa z zakresu: aspekty prawne w organizacji pozarządowej; możliwość skorzystania z doradztwa zakresu: współpraca z administracją publiczną; udział w Forach Karpackich; udział w Szkole Karpackich Liderek (wyłącznie kobiety);
zwrot kosztów dojazdu na zajęcia posiłek wegetariański
Oświadczenia:
Dane wpisane w niniejszym kwestionariuszu są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie i po zakończeniu mojego udziału w projekcie. Wyrażam zgodę na filmowanie i robienie zdjęć podczas szkolenia. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez realizatora ww. Projektu w celach wynikających z zasad realizacji, dokumentowania i promocji ww. Projektu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz. U z 1994, art. 81, ust. 1 z późn. zm.), tj. w szczególności dla celów dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej oraz promocji działań, w ramach ww. Projektu. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem projektu UDA-POKL.05.04.02-00-857/10-00 pt. "Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego" i będę uczestniczyć w oferowanych formach wsparcia w ramach projektu na zasadach w nim określonych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
  1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu, udzielenia wsparcia, realizacji projektu Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu,
  5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Chcę założyć równoczośnie konto w portalu***

*  pola obowiązkowe
** wymagane przynajmniej jedno z pól
*** konto w portalu, pozwala m.in. na wypełnienie kolejnych formularzy bez konieczności wpisywania tych samych danych
Newsletter
Znajdź nas na

social_facebook_box_blue.pngsocial_rss_box_orange.png

Członkowie Porozumienia

NATURA_logo.gifGorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy GórnejStowarzyszenie EkopsychologiaStowarzyszenie Jedność Beskidzka Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy GórnejZwiązek Podhalan - Oddział Górali ŚląskichGminna Rada Kobiet w RajczyStowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej w SoblówceGmina Miasta SanokaStowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana GrodkaStowarzyszenie "Sanocki Ekonomik"Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" Beskid_Zielony.jpgFundacja Przyroda KarpatFundacja Pasterstwo TransumancyjneKarpacka Strefa Interakcji "Zorza"Teen Challenge Oddział w WiniarczykówceBiuro Turystyki Kulturowej PAWUK  Zagroda Magija Gościniec Rabe Pro CarpathiaBeskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki "Best Proeko"Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-ZdrojuStowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą"Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Centrum Turystyki Kulturowej "CARPATHIA" Fundacja PRZEkarpacie wBieszczadach.net Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" Liga Ochrony Przyrody Okręg Bieszczadzki Sądecka Organizacja Turystyczna Gmina Sękowa Fundacja BESKIDZKA ZIMA LOT Krakowska Organizacja Turystyczna Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna Gmina Ochotnica Dolna Gmina Zarszyn Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej Gmina Łużna Oddział Akademicki PTTK w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka ZajazdPodCarynska_logo.gif Dom Sądecki