Strona główna- Szkolenia i doradztwo- Uniwersytet Karpacki

Uniwersytet Karpacki

Uniwersytet Karpacki to seria szkoleń dla przedstawicieli karpackich samorządów i organizacji pozarządowych.
Cel szkoleń to podniesienie kompetencji w zakresie współpracy trzeciego sektora i administracji samorządowej oraz rozwój dialogu obywatelskiego w regionie.

Szkolenia oparte są na metodach warsztatowych, obejmują gry symulacyjne oraz dyskusje. Dobór metod powoduje, że uczestnicy nie tylko poznają teoretyczne podstawy danego zagadnienia, ale i uczą się je stosować w praktyce.

Uczestnikom szkoleń zapewniamy zwrot kosztów dojazdu do 30 złotych na osobę, poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.

Ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona.

Tematyka szkoleń:

1. Mechanizmy współpracy NGO z administracją

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności, które są niezbędne w efektywnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych. Skierowane jest do osób, które bądź z tytułu zajmowanego w administracji samorządowej stanowiska, bądź ze względu na swoja aktywność w karpackich organizacjach pozarządowych, są zaangażowane w działania na rzecz społeczności lokalnej.

2. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie

Obowiązująca od 2003 roku ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to najważniejszy akt prawny regulujący w Polsce współpracę administracji publicznej z organizacjami trzeciego sektora. W 2010 roku została uchwalona nowelizacja ustawy, a trwające pięć lat prace nad nowelizacją stanowiły przykład realnie prowadzonego dialogu obywatelskiego. Podczas szkolenia szeroko omówione dostaną regulacje zawarte w tym akcie prawnym, a uczestnicy będą mogli zastanowić się jak wykorzystać „potencjał” zawarty w omawianych przepisach w działaniach ich organizacji.

3. Rozwiązywanie konfliktów lokalnych

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności, które są niezbędne w efektywnym rozwiązywaniu konfliktów lokalnych związanych z ochroną środowiska. Skierowane jest do pracowników organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, którzy na co dzień mają do czynienia z sytuacjami konfliktowymi związanymi z współczesnymi formami ochrony przyrody spowodowanymi konfliktem interesów inwestorów, mieszkańców, służb ochrony przyrody oraz urzędników. 

4. Rozwój terenów górskich

Choć statystyki mówią, że średnia wysokość dla Polski to tylko 173 m n.p.m., nie trzeba nikogo przekonywać, że góry stanowią niezwykle istotny fragment naszego kraju. Jakie wyzwania stoją przed obszarami górskimi w Polsce? W jakim kierunku zachodzą zmiany i czy mają one odzwierciedlenie w różnego rodzaju politykach czy strategiach rozwoju? Jaki wpływ mają lokalne społeczności na zrównoważony rozwój swoich górskich terenów?

5. Udział publiczny w Konwencji Karpackiej 

Celem części szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat Konwencji Karpackiej oraz możliwości włączania się w podejmowanie decyzji publicznych w zakresie spraw objętych Konwencją.

6. Aspekty prawne w NGO

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawnych, które są niezbędne w efektywnej działalności organizacji pozarządowych.

Planowany harmonogram i miejsca szkoleń:
województwo: śląskie małopolskie podkarpackie
1. Mechanizmy współpracy NGO z administracją 2 grudnia 2013
Jaworzynka
25 września 2012
Ochotnica Górna  
26 września 2011
Sanok
2. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie 9 marca 2012
Kamesznica
23 listopada 2012
Rabka
18 lutego 2013
Orelec
3. Rozwiązywanie konfliktów lokalnych  25 marca 2013
Koszarawa
1 czerwca 2011
Nowy Sącz
21 maja 2012
Przemyśl
4. Rozwój terenów górskich  27 października 2012
Rajcza
23 kwietnia 2012
Jaworki
6 lutego 2012
Sanok
5. Udział publiczny w Konwencji Karpackiej  25 listopada 2011
Koniaków
22 stycznia 2014
Krynica

13 maja 2013
Rabe
6. Aspekty prawne w NGO  16 listopada 2011
Rajcza
19 czerwca 2013
Zubrzyca Górna 
7 grudnia 2013
Ustrzyki Dolne 

Szkolenie będzie oparte na metodach warsztatowych: gra symulacyjna oraz dyskusje. Dobór metod spowoduje, że uczestnicy poznają mechanizmy współpracy administracji i NGO i nauczą się je stosować w praktyce.

Szkolenie jest skierowane do osób, które są liderami społecznymi obdarzonymi zaufaniem. Osoby te, bądź z tytułu zajmowanego stanowiska w administracji samorządowej, bądź ze względu na swoja aktywność w karpackich organizacjach pozarządowych, są zaangażowane w działania na rzecz społeczności lokalnej.
Poprzez pełnione funkcje stają się automatycznie liderami, mogąc w łatwy sposób wpłynąć na aktywizację i rozwój środowiska z którego się wywodzą.
Nasze warsztaty mają na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności, które są niezbędne w efektywnej współpracy administracji i organizacji pozarządowych na rzecz ochrony środowiska.

Galeria

Newsletter
Znajdź nas na

social_facebook_box_blue.pngsocial_rss_box_orange.png

Członkowie Porozumienia

NATURA_logo.gifGorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy GórnejStowarzyszenie EkopsychologiaStowarzyszenie Jedność Beskidzka Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy GórnejZwiązek Podhalan - Oddział Górali ŚląskichGminna Rada Kobiet w RajczyStowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej w SoblówceGmina Miasta SanokaStowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana GrodkaStowarzyszenie "Sanocki Ekonomik"Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" Beskid_Zielony.jpgFundacja Przyroda KarpatFundacja Pasterstwo TransumancyjneKarpacka Strefa Interakcji "Zorza"Teen Challenge Oddział w WiniarczykówceBiuro Turystyki Kulturowej PAWUK  Zagroda Magija Gościniec Rabe Pro CarpathiaBeskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki "Best Proeko"Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-ZdrojuStowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą"Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Centrum Turystyki Kulturowej "CARPATHIA" Fundacja PRZEkarpacie wBieszczadach.net Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" Liga Ochrony Przyrody Okręg Bieszczadzki Sądecka Organizacja Turystyczna Gmina Sękowa Fundacja BESKIDZKA ZIMA LOT Krakowska Organizacja Turystyczna Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna Gmina Ochotnica Dolna Gmina Zarszyn Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej Gmina Łużna Oddział Akademicki PTTK w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka ZajazdPodCarynska_logo.gif Dom Sądecki