Strona główna- Porozumienie Karpackie- Projekty- Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania...

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania konwencji karpackiej (2012-2015)

Karpaty łączą - logo

Wiosną 2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania konwencji karpackiej". Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego celem jest ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej polskich Karpat zgodnie z zapisami konwencji karpackiej.

W marcu 2012 r. podpisana została umowa pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Centrum UNEP/GRID-Warszawa, reprezentującym organizacje realizujące projekt. W myśl umowy wartość dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 1 943 054 CHF.

Przedsięwzięcie, zaplanowane na lata 2012 - 2015, realizowane jest w polskiej części Karpat, na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. W jego ramach przewidziany jest szereg działań służących ochronie różnorodności biologicznej i krajobrazowej regionu.

Opracowana zostanie baza danych dotyczących potencjału dla gospodarki szałaśniczej, uwzględniająca stan siedlisk przyrodniczych, a na wybranych halach prowadzony będzie ekstensywny wypas owiec. Część działań ukierunkowana jest na promocję tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Nie zabraknie spotkań i szkoleń skierowanych do mieszkańców regionu oraz inwestycji infrastrukturalnych w postaci elementów małej architektury pasterskiej (np. kolyby, bacówki, żłoby).

Niebagatelne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego tego obszaru ma także właściwy sposób prowadzenia działalności turystycznej. Z tego też względu, wśród działań Projektu zaplanowano opracowanie strategii rozwoju zrównoważonej turystyki dla części Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego.

Organizacje realizujące Projekt stawiają sobie także za zadanie stworzenie koalicji społeczności lokalnych, władz publicznych, organizacji pozarządowych i instytucji ochrony przyrody na rzecz wdrażania konwencji karpackiej. Zaplanowany jest szereg spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli tych środowisk.

Karpaty są naszym  dziedzictwem i naturalnym skarbem, o który musimy razem dbać - podkreśla Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. - Wprowadzenie w życie postanowień konwencji karpackiej daje szansę nie tylko na ochronę różnorodności biologicznej Karpat, ich harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy, ale również na zachowanie oryginalnej kultury i tradycji  tego regionu. Dlatego też, tak istotne jest aktywne zaangażowanie w proces wdrażania konwencji środowisk lokalnych, władz i instytucji, a przede wszystkim ich stała współpraca.

W ramach projektu powstanie portal „Informatorium karpackie" przeznaczony do gromadzenia danych i komunikacji. Na portalu znajdą się informacje dotyczące zagadnień przyrodniczych, kulturowych, turystycznych, społeczno-gospodarczych dostosowane do różnych grup odbiorców.

Projekt „Karpaty łączą" realizowany jest przez: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (lider projektu), Stowarzyszenie Ekopsychologia (Kraków), Regionalne Centrum Ekologiczne (Warszawa), Tatrzańsko-Beskidzka Spółdzielnia „Gazdowie" (Leśnica), „Beskid Zielony" Lokalna Organizacja Turystyczna (Gorlice). Partnerem przedsięwzięcia jest także Wydział Geografii Uniwersytetu w Genewie. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Środowiska, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

www.karpatylacza.pl

Newsletter
Znajdź nas na

social_facebook_box_blue.pngsocial_rss_box_orange.png

Członkowie Porozumienia

NATURA_logo.gifGorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy GórnejStowarzyszenie EkopsychologiaStowarzyszenie Jedność Beskidzka Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy GórnejZwiązek Podhalan - Oddział Górali ŚląskichGminna Rada Kobiet w RajczyStowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej w SoblówceGmina Miasta SanokaStowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana GrodkaStowarzyszenie "Sanocki Ekonomik"Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" Beskid_Zielony.jpgFundacja Przyroda KarpatFundacja Pasterstwo TransumancyjneKarpacka Strefa Interakcji "Zorza"Teen Challenge Oddział w WiniarczykówceBiuro Turystyki Kulturowej PAWUK  Zagroda Magija Gościniec Rabe Pro CarpathiaBeskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki "Best Proeko"Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-ZdrojuStowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą"Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Centrum Turystyki Kulturowej "CARPATHIA" Fundacja PRZEkarpacie wBieszczadach.net Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" Liga Ochrony Przyrody Okręg Bieszczadzki Sądecka Organizacja Turystyczna Gmina Sękowa Fundacja BESKIDZKA ZIMA LOT Krakowska Organizacja Turystyczna Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna Gmina Ochotnica Dolna Gmina Zarszyn Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej Gmina Łużna Oddział Akademicki PTTK w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka ZajazdPodCarynska_logo.gif Dom Sądecki