Strona główna- Porozumienie Karpackie- Członkowie Porozumienia- Organizacje pozarządowe- Gminna Rada Kobiet w Rajczy- O organizacji

O organizacji

GRK_logo
Gminna Rada Kobiet w Rajczy jako pierwsza przystąpiła do nowo utworzonego Porozumienia. Panie biorą aktywny udział w życiu gminy - organizują różnego rodzaju spotkania, konferencje i panele dyskusyjne. Współpracują z samorządem gminnym, kółkami rolniczymi, organizacjami kościelnymi i stowarzyszeniami działającymi w Rajczy i okolicy.

Celem Gminnej Rady Kobiet  jest:
1. Działanie na rzecz rozwoju demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnym środowisku.
2. Działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich a w tym: ochrony i promocja środowiska naturalnego, zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki, edukacja, oświata i upowszechnianie wiedzy.
3. Działania mające na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego.
4. Działania mające na celu wyrównywanie szans życiowych mieszkańców wsi.
5. Promocja rodziny jako naturalnego środowiska kulturowego wsi.
6. Promocja równego statusu kobiet i mężczyzn.
7. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi.
8. Inicjowanie, promowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców.
9. Udzielanie pomocy, we wszystkich możliwych formach, dzieciom młodzieży i społeczności wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologiami.

Gminna Rada Kobiet  realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i kulturalno – oświatowym.
2. Działalność na rzecz upowszechniania kultury, turystyki, rekreacji, sportu oraz aktywnego wypoczynku.
3. Działanie na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
4. Działanie na rzecz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
5. Współpracę ze wszystkimi instytucjami i organizacjami społecznie użytecznymi działającymi na terenach wiejskich.
6. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, władzami i instytucjami.
7. Propagowanie oświaty zdrowotnej wśród mieszkańców.
8. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych wychodzących ze środowiska lokalnego a służących rozwojowi gospodarczemu, poprawieniu standardów życia, zachowaniu tradycji, walce z biedą i patologiami.
9. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego oraz wspierających zasadę równości szans.
10. Inicjowanie, podejmowanie i wspieranie dzieł charytatywnych wobec dzieci, młodzieży i dorosłych będących w szczególnie trudniej sytuacji życiowej.
11. Podejmowanie w ramach przepisów prawa innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów stowarzyszenia.

Zarząd Gminnej Rady Kobiet w Rajczy:

  • Przewodnicząca - Agnieszka Szczotka
  • Wiceprzewodnicząca - Urszula Kopeć
  • Sekretarz - Jolanta Wolny

Newsletter
Znajdź nas na

social_facebook_box_blue.pngsocial_rss_box_orange.png

Członkowie Porozumienia

NATURA_logo.gifGorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy GórnejStowarzyszenie EkopsychologiaStowarzyszenie Jedność Beskidzka Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy GórnejZwiązek Podhalan - Oddział Górali ŚląskichGminna Rada Kobiet w RajczyStowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej w SoblówceGmina Miasta SanokaStowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana GrodkaStowarzyszenie "Sanocki Ekonomik"Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" Beskid_Zielony.jpgFundacja Przyroda KarpatFundacja Pasterstwo TransumancyjneKarpacka Strefa Interakcji "Zorza"Teen Challenge Oddział w WiniarczykówceBiuro Turystyki Kulturowej PAWUK  Zagroda Magija Gościniec Rabe Pro CarpathiaBeskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki "Best Proeko"Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-ZdrojuStowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą"Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Centrum Turystyki Kulturowej "CARPATHIA" Fundacja PRZEkarpacie wBieszczadach.net Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" Liga Ochrony Przyrody Okręg Bieszczadzki Sądecka Organizacja Turystyczna Gmina Sękowa Fundacja BESKIDZKA ZIMA LOT Krakowska Organizacja Turystyczna Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna Gmina Ochotnica Dolna Gmina Zarszyn Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej Gmina Łużna Oddział Akademicki PTTK w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka ZajazdPodCarynska_logo.gif Dom Sądecki