Strona główna- Aktualności- II Szkoła Karpackich Liderek
27 października 2012

II Szkoła Karpackich Liderek

I Szkoła Karpackich Liderek w Rajczy, 7 - 9 grudnia 2011 r.
Przedstawicielki karpackich organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych zapraszamy do udziału w drugiej edycji Szkoły Karpackich Liderek. Tegoroczne szkolenie, skierowane do Pań z województwa podkarpackiego, odbędzie się w dn. 26 - 28 listopada (poniedziałek - środa) 2012 r. w Zagrodzie Magija w Orelcu.
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 listopada.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego).

Cel projektu to wzmocnienie i rozwój Porozumienia Karpackiego jako partnera dialogu obywatelskiego ukierunkowanego na wdrażanie Ramowej Konwencji Karpackiej w regionie.

Informacje o szkoleniu:

Szkoła Karpackich Liderek jest wydarzeniem unikatowym!

Ma ona na celu odkrycie i wzmocnienie zasobów uczestniczek, tak aby bycie liderką stało się wyzwaniem zawodowym i przynosiło satysfakcję. Uczestniczki Szkoły nauczą się jak połączyć rozwój osobisty i zawodowy ze skutecznym działaniem na rzecz karpackiej społeczności lokalnej.

Zapraszamy do udziału kobiety, które są liderkami w swojej społeczności lub chciałyby się nimi stać oraz kobiety, które pełnią lub chcą pełnić ważne funkcje w administracji samorządowej.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • działasz w karpackiej organizacji pozarządowej lub samorządzie lokalnym,
 • angażujesz się w działania na rzecz społeczności lokalnej,
 • chcesz być bardziej efektywna w swojej pracy lub działalności,
 • chcesz wpłynąć na aktywizację i rozwój środowiska z którego się wywodzisz,
 • chcesz poznać inne kobiety, które tak jak Ty są liderkami!

Szkolenie będzie oparte na praktycznych doświadczeniach i metodach szkoleniowych: gry symulacyjne, dyskusje, ćwiczenia. Dobór metod spowoduje, że uczestniczki będą mogły wzmocnić swoją pozycje liderki w środowisku lokalnym i praktycznie wykorzystać wiedze i nowe doświadczenia oraz nawiązać kontakty z innymi liderkami z regionu.

Informacje logistyczne:

Miejsce szkolenia:

Zagroda Magija, Orelec 6a, 38-623 Uherce Minieralne

Organizator zapewnia:

 • zwrot kosztów dojazdu do 30 złotych na osobę,
 • wyżywienie i noclegi,
 • materiały szkoleniowe.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na dole strony. Pierwszeństwo przy zapisach na szkolenie mają przedstawiciele organizacji członkowskich oraz organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem', a także NGO i samorządów z terenu województwa podkarpackiego. Więcej informacji nt. zasad uczestnictwa w szkoleniach można znaleźć w Regulaminie rekrutacji uczestników szkoleń i doradztwa.
Termin zgłoszeń upływa 20 listopada, liczba
miejsc jest ograniczona!

Kontakt:

Punkt kontaktowy Porozumienia Karpackiego w woj. podkarpackim

Piotr Kutiak
e-mail: p.kutiak@porozumieniekarpackie.pl
tel. +48 725 797 121

Edyta Sobiecka
e-mail: e.sobiecka@porozumieniekarpackie.pl
tel. +48 667 048 313

Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem"
sekretariat: Stowarzyszenie Ekopsychologia
adres korespondencyjny:
ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn
www.ekopsychologia.pl
www.porozumieniekarpackie.pl

Do pobrania

Adobe Acrobat Document II Szkoła Karpackich Liderek - program pdf [493.53 KB]

Formularz zgłoszeniowy: Orelec, 2012-11-26

Dane uczestnika / uczestniczki projektu
data nie jest zapisana.
Dane kontaktowe (miejsce zamieszkania)
Status użytkownika
zatrudniony / zatrudniona na podstawie umowy o pracę zatrudniony / zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej członek / członkini zarządu członek / członkini organizacji wolontariusz / wolontariuszka
data nie jest zapisana.
Dane organizacji pozarządowej / instytucji, krórą reprezentuję przystępując do projektu
Informacje dodatkowe
szkolenie stacjonarne - Rozwiązywanie konfliktów lokalnych szkolenie stacjonarne - Mechanizmy współpracy NGO z administracją szkolenie stacjonarne - Udział publiczny w Konwencji Karpackiej szkolenie stacjonarne - Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie szkolenie stacjonarne - Rozwój terenów górskich szkolenie stacjonarne - Aspekty prawne w NGO e-learning - Rozwiązywanie konfliktów lokalnych e-learning - Mechanizmy współpracy NGO z administracją e-learning - Udział publiczny w Konwencji Karpackiej e-learning - Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie e-learning - Rozwój terenów górskich e-learning - Aspekty prawne w NGO możliwość skorzystania z doradztwa z zakresu: księgowość w organizacji pozarządowej; możliwość skorzystania z doradztwa z zakresu: aspekty prawne w organizacji pozarządowej; możliwość skorzystania z doradztwa zakresu: współpraca z administracją publiczną; udział w Forach Karpackich; udział w Szkole Karpackich Liderek (wyłącznie kobiety);
zwrot kosztów dojazdu na zajęcia posiłek wegetariański
Oświadczenia:
Dane wpisane w niniejszym kwestionariuszu są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie i po zakończeniu mojego udziału w projekcie. Wyrażam zgodę na filmowanie i robienie zdjęć podczas szkolenia. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez realizatora ww. Projektu w celach wynikających z zasad realizacji, dokumentowania i promocji ww. Projektu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz. U z 1994, art. 81, ust. 1 z późn. zm.), tj. w szczególności dla celów dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej oraz promocji działań, w ramach ww. Projektu. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem projektu UDA-POKL.05.04.02-00-857/10-00 pt. "Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego" i będę uczestniczyć w oferowanych formach wsparcia w ramach projektu na zasadach w nim określonych. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu, udzielenia wsparcia, realizacji projektu Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu,
 5. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Chcę założyć równoczośnie konto w portalu***

*  pola obowiązkowe
** wymagane przynajmniej jedno z pól
*** konto w portalu, pozwala m.in. na wypełnienie kolejnych formularzy bez konieczności wpisywania tych samych danych
Newsletter
Znajdź nas na

social_facebook_box_blue.pngsocial_rss_box_orange.png

Członkowie Porozumienia

NATURA_logo.gifGorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy GórnejStowarzyszenie EkopsychologiaStowarzyszenie Jedność Beskidzka Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy GórnejZwiązek Podhalan - Oddział Górali ŚląskichGminna Rada Kobiet w RajczyStowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej w SoblówceGmina Miasta SanokaStowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana GrodkaStowarzyszenie "Sanocki Ekonomik"Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" Beskid_Zielony.jpgFundacja Przyroda KarpatFundacja Pasterstwo TransumancyjneKarpacka Strefa Interakcji "Zorza"Teen Challenge Oddział w WiniarczykówceBiuro Turystyki Kulturowej PAWUK  Zagroda Magija Gościniec Rabe Pro CarpathiaBeskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki "Best Proeko"Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-ZdrojuStowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą"Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Centrum Turystyki Kulturowej "CARPATHIA" Fundacja PRZEkarpacie wBieszczadach.net Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" Liga Ochrony Przyrody Okręg Bieszczadzki Sądecka Organizacja Turystyczna Gmina Sękowa Fundacja BESKIDZKA ZIMA LOT Krakowska Organizacja Turystyczna Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna Gmina Ochotnica Dolna Gmina Zarszyn Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej Gmina Łużna Oddział Akademicki PTTK w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka ZajazdPodCarynska_logo.gif Dom Sądecki