Strona główna- Aktualności- Karpacka Rada Naukowa
31 października 2015

Karpacka Rada Naukowa

Karpacka Rada Naukowa utworzona została w ramach projektu "Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania konwencji karpackiej" i rozpoczęła działalność w 2015r. Rada wspierana jest przez Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" - koalicję na rzecz wdrażania Ramowej konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych, którym bliska jest problematyka karpacka.

Cele Karpackiej Rady Naukowej:
  • inicjowanie współpracy osób prowadzących badania naukowe w Karpatach dla rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych oraz udział w realizacji różnorodnych projektów partnerskich;określanie priorytetowej tematyki badawczej dotyczącej Karpat w różnych dziedzinach nauki;
  • działanie na rzecz włączania tematyki karpackiej w programy badawcze, finansowane na szczeblu krajowym i europejskim;
  • stworzenie platformy wymiany informacji o realizowanych projektach i aktualnych publikacjach dotyczących tematyki karpackiej;współpraca z samorządami, administracją obszarów chronionych, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami w zakresie poszukiwania tematów badawczych, pozyskiwania danych oraz rozpowszechniania i wdrażania wyników badań;
  • wsparcie doradcze dla samorządów lokalnych i innych podmiotów w różnych obszarach działań;
  • zgłaszanie uwag do aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych i planistycznych tworzonych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
  • opiniowanie, przy współpracy z innymi instytucjami, realizacji kluczowych inwestycji w zakresie ich zgodności z projektami i prawodawstwem;
  • inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych związanych z problematyką karpacką;
  • współpraca z innymi inicjatywami naukowymi, w tym zwłaszcza inicjatywami prowadzącymi analogiczną działalność na terenach górskich.

 

Lista członków Karpackiej Rady Naukowej

Adres do korespondencji: 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

E-mail: kontakt@karpackaradanaukowa.pl

Newsletter
Znajdź nas na

social_facebook_box_blue.pngsocial_rss_box_orange.png

Członkowie Porozumienia

NATURA_logo.gifGorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy GórnejStowarzyszenie EkopsychologiaStowarzyszenie Jedność Beskidzka Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy GórnejZwiązek Podhalan - Oddział Górali ŚląskichGminna Rada Kobiet w RajczyStowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej w SoblówceGmina Miasta SanokaStowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana GrodkaStowarzyszenie "Sanocki Ekonomik"Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" Beskid_Zielony.jpgFundacja Przyroda KarpatFundacja Pasterstwo TransumancyjneKarpacka Strefa Interakcji "Zorza"Teen Challenge Oddział w WiniarczykówceBiuro Turystyki Kulturowej PAWUK  Zagroda Magija Gościniec Rabe Pro CarpathiaBeskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki "Best Proeko"Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-ZdrojuStowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą"Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Centrum Turystyki Kulturowej "CARPATHIA" Fundacja PRZEkarpacie wBieszczadach.net Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" Liga Ochrony Przyrody Okręg Bieszczadzki Sądecka Organizacja Turystyczna Gmina Sękowa Fundacja BESKIDZKA ZIMA LOT Krakowska Organizacja Turystyczna Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna Gmina Ochotnica Dolna Gmina Zarszyn Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej Gmina Łużna Oddział Akademicki PTTK w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka ZajazdPodCarynska_logo.gif Dom Sądecki