Strona główna- Aktualności

Aktualności

21 maja 2014

Karpaccy eksperci i praktycy poszukiwani

Komitet Sterujący

Stowarzyszenie Ekopsychologia wraz z Porozumieniem Karpackim „Karpaty Naszym Domem” zaprasza ekspertów, naukowców i praktyków do współpracy przy realizacji działań w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” współfinansowanego w latach 2012 - 2015 przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej...
14 maja 2014

Rozpoczęliśmy rekrutację Gmin do projektu

Kwiat

Ruszyła rekrutacja Gmin do Karpackiego Uniwersytetu Partycypacji

Do 4 czerwca 2014 roku karpackie gminy mogą zgłaszać swój udział do projektu „Karpacki Uniwersytet Partycypacji, realizowanego przez Stowarzyszenie Ekopsychologia. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.karpackiuniwersytet.pl/26,a,zglos-gmine.htm

Więcej...
14 maja 2014

Karpacki Uniwersytet Partycypacji wystartował

start

Stowarzyszenie Ekopsychologia rozpoczęło realizację projektu „Karpacki Uniwersytet Partycypacji".

Projekt trwa od 1 marca 2014 do 31 marca 2016. Jego celem jest zaangażowanie mieszkańców Karpat w wypracowanie kierunków rozwoju lokalnego, w oparciu o Konwencję Karpacką. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji z funduszy EOG.

 

stopka

Więcej...
29 kwietnia 2014

Szkolenie "Karpacki Lider" w Inwałdzie

Karpacki Lider

Zapraszamy przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych (tj. pracowników, członków, wolontariuszy, etc.) na szkolenie pt. „Karpacki Lider, które odbędzie się wdniach 22-24 maja 2014 r. (czwartek - sobota) w Park Hotel Łysoń, przy ul. Wadowickiej 169 a w Inwałdzie.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.karpatylacza.pl/rejestracja.

Termin zgłoszeń upływa 15 maja 2014.

Więcej...
28 kwietnia 2014

III Spotkanie na Szlaku Twórców Ludowych Łuku Polskich Karpat

III Spotkanie na Szlaku Twórców Ludowych Łuku Polskich Karpat (Ochotnica Górna - Studzionki, 1-2 maja 2014 r.

Zapraszamy na III Spotkanie na Szlaku Twórców Ludowych Łuku Polskich Karpat, które odbędzie się w Ochotnicy Górnej, przysiółek Studzionki, w dniach 1 - 2 maja 2014 r.

3 maja, przy kaplicy w dolinie potoku Jamne, odbędzie się tradycyjne mieszanie owiec.

Więcej...
27 kwietnia 2014

Zarabiaj chroniąc przyrodę

Zarabiaj chroniąc przyrodę. Wskazówki dla współpracy biznesu i organizacji pozarządowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej

„Zarabiaj chroniąc przyrodę. Wskazówki dla współpracy biznesu i organizacji pozarządowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej” to wydawnictwo powstałe w ramach międzynarodowego projektu, w którym uczestniczyła organizacja członkowska Porozumienia Karpackiego - Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

Publikacja dostępna jest w kilku wersjach językowych, w tym po polsku, można ją pobrać ze strony www.ceeweb.org.

Więcej...
09 marca 2014

Pomóż wydać II Tekę Drzeworytów Jana Wałacha z Istebnej

Fotografia archiwalna ze zbiorów Muzeum Jana Wałacha w Istebnej. Podczas kręcenia filmu dokumentalnego "Artysta spod Złotego Gronia" reż. Norbert Boronowski, Hanna Suchorabska - 1974 r. fot: mat. pras.

Z okazji 130. urodzin Jana Wałacha - malarza, grafika i rzeźbiarza z Istebnej, miejscowe stowarzyszenie jego imienia postanowiło wydać II Tekę Drzeworytów artysty.

Każdy z nas może zostać mecenasem sztuki - wystarczy wspomóc akcję wpłacając od 10 do 400 zł za pośrednictwem
portalu wspieram.to.

Więcej...
02 marca 2014

Spotkanie Rady Porozumienia 26.02.2014 r. w Białym Dunajcu

Spotkanie Rady Porozumienia Karpackiego w Białym Dunajcu (26 lutego 2014 r.), fot. Józef Michałek

Rada Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem" spotkała się w środę, 26 lutego 2013 r., w gościnnych progach biblioteki w Białym Dunajcu
Pracowano m.in. nad szczegółowym planem działań Porozumienia na najbliższe trzy lata, przyjęto do Porozumienia ośmiu nowych członków, zadecydowano o kontynuacji prac grupy roboczej ds. turystyki i powołano
grupe roboczą ds.
planowania przestrzennego

Więcej...
23 stycznia 2014

V Forum Karpackie w Rytrze zadecydowało o przyszłości Porozumienia

Nowy, poszerzony skład Rady Porozumienia Karpackiego. V Forum Karpackie (Rytro, 17 stycznia 2014 r.), fot. archiwum KND

W dn. 16-17 stycznia 2014 r. w Rytrze odbyło się V Forum Karpackie, poświęcone podsumowaniu blisko trzyletniej już działalności Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem".

Uczestnicy zadecydowali o dalszej formule jego funkcjonowania, planowali przyszłe działania i wybrali nową, poszerzoną Radę Porozumienia.

Więcej...
20 stycznia 2014

Premiera filmu "Redyk Karpacki" w Nowym Targu

Premiera filmu Redyk Karpacki - 21 stycznia 2014 w Nowym Targu

Burmistrz Nowego Targu i Uniwersytet Człowieka Ognik zapraszają na oficjalną premierę filmu „Redyk Karpacki”, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2014 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w Miejskim Domu Kultury w Nowym Targu.

Wstęp wolny.

Więcej...
03 stycznia 2014

Szkolenie: „Udział publiczny w konwencji karpackiej” i doradztwo dla NGO

Szkolenie "Aspekty prawne w NGO" - Zubrzyca Górna, 19 czerwca 2013 r. (fot. Małgorzata Fedas)

Przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych i administracji publicznej zapraszamy na szkolenie: „Udział publiczny w konwencji karpackiej”, które odbędzie się 22 stycznia 2014 r. (środa) w Hotelu Saol przy ul. Zdrojowej 16 w Krynicy Zdroju.

Dodatkowo, podczas szkolenia organizacje pozarządowe będą miały możliwość uzyskania porad albo zgłoszenia się na indywidualne doradztwo.

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.

Więcej...
02 stycznia 2014

V Forum Karpackie

IV Forum Karpackie - Orelec, 29-30 czerwca 2013 r. (fot. Józef Michałek)

Wszystkie osoby, organizacje i instytucje zainteresowane współpracą na rzecz rozwoju regionu zapraszamy na V Forum Karpackie, które odbędzie się w dn. 16-17 stycznia 2014 r. (czwartek - piątek) w Hotelu Perła Południa w Rytrze.

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie podsumowaniu blisko trzyletniej już działalności Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem", zadecydowaniu o dalszej formule jego funkcjonowania oraz zaplanowaniu przyszłych działań.

Więcej...
29 grudnia 2013

IV Szkoła Karpackich Liderek

Uczestniczki trzech pierwszych edycji Szkoły Karpackich Liderek oraz inne zainteresowane Panie zapraszamy na dwudniowe szkolenie, które odbędzie się w dn. 30-31 stycznia 2014 r. w Hotelu Sutoris, przy ul. Solnej 2 Bochni. 

Spotkanie będzie okazją do integracji Liderek z trzech województw karpackich, wzmocnienia ich kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi.

Więcej...
20 listopada 2013

Trwają szkolenia pasterskie

Spotkanie pasterskie w Sanoku, 14 listopada 2013 r.

Czy tradycyjne pasterstwo pozostanie w polskich Karpatach?

Zapraszamy na serię spotkań informacyjno-szkoleniowych poświęconych tematyce wspólnych działań na rzecz odbudowy tradycyjnego pasterstwa w Karpatach. W programie szkoleń przewidziano m.in. przedstawienie dotychczasowych działań na rzecz zachowania hodowli owiec w górach oraz blok dotyczący roli produktów regionalnych w rozwoju tradycyjnego pasterstwa.

Więcej...
07 listopada 2013

Szkolenie "Aspekty prawne w NGO"

Szkolenie "Rozwój terenów górskich" 23 kwietnia 2012 r. w Jaworkach (fot.  Małgorzata Fedas)

Przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu polskich Karpat zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Aspekty prawne w NGO”, które odbędzie się 7 grudnia 2013 r. (sobota) w godz. 10.00 - 17.00 w Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych.

Termin zgłoszeń upływa 30 listopada.

Więcej...
29 października 2013

Szkolenie "Mechanizmy współpracy NGO z administracją"

Szkolenie "Mechanizmy współpracy NGO z administracją" - Sanok, 26 IX 2011r. (fot. Piotr Kutiak)

Zapraszamy na szkolenie „Mechanizmy współpracy NGO z administracją”, które odbędzie się 2 grudnia 2013 r. (poniedziałek) w Muzeum Regionalnym i Agroturystyce "Na Grapie" w Jaworzynce. Szkolenie skierowane jest do osób, które bądź z tytułu zajmowanego w administracji samorządowej stanowiska, bądź ze względu na swoja aktywność w karpackich organizacjach pozarządowych, są zaangażowane w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 listopada br.

Więcej...
10 października 2013

Doradztwo dla organizacji pozarządowych z woj. małopolskiego

Szkolenie Uniwersytetu Karpackiego w Nowym Sączu (fot. Janusz Marcinkiewicz)

Przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu polskich Karpat zapraszamy na bezpłatne doradztwo w zakresie działaności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, zakładania spółdzielni socjalnych i współpracy z wolontariuszami

Spotkanie odbędzie się 26 października 2013 r. (sobota) w godz. 10.00 - 14.00 w siedzibie Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jabłonce. Termin zgłoszeń upływa 23 października.

Więcej...
19 września 2013

Spotkanie Rady Porozumienia 18.09.2013 r. w Białce Tatrzańskiej

Spotkanie Rady Porozumienia 18 września 2013 r. w Białce Tatrzańskiej (fot. Małgorzata Fedas)

Rada Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem" spotkała się w środę, 18 września 2013 r., w Białce Tatrzańskiej.

Przyjęto Strategiczny Plan Działania Porozumienia do 2020 r., ustalono harmonogram szkoleń i doradztwa na najbliższe miesiące, do Porozumienia przyjęto trzech nowych członków - dwie organizacje pozarządowe i jedno przedsiębiorstwo działające na terenie polskich Karpat.

Więcej...
19 lipca 2013

III Szkoła Karpackich Liderek

II Szkoła Karpackich Liderek (Orelec, 26 - 28 listopada 2012 r.)

Przedstawicielki karpackich organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Szkoły Karpackich Liderek. Tegoroczne szkolenie, skierowane do Pań z województwa małopolskiego, odbędzie się w dn. 19 - 21 września 2013 r. (czwartek - sobota) w Pensjonacie Toporów w Białce Tatrzańskiej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września.

Więcej...
08 czerwca 2013

Karpacki Lider - szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Szkolenie "Lider Karpacki" w Rabem, 9-11.05.2013, fot. Monika Ochwat-Marcinkiewicz

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie polskich Karpat mogą wziąć udział w szkoleniach „Karpacki Lider”. Szkolenia organizowane są przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania konwencji karpackiej”.

Trzydniowe sesje szkoleniowe organizowane są w różnych lokalizacjach na terenie woj. małopolskiego i podkarpackiego.

Więcej...
31 maja 2013

IV Forum Karpackie w Orelcu, 28 - 29 VI 2013 r.

IV Forum Karpackie - Orelec, 28-29 VI 2013 r.

Zapraszamy na czwarte Forum Karpackie. W tym roku odbędzie się ono w dniach od 28 do 29 czerwca w Orelcu koło Soliny. Spotkamy się by poznać osobliwości przyrodnicze, historyczne i kulturowe regionu.

W programie pierwszego dnia zaplanowaliśmy spotkanie członków Porozumienia Karpackiego, natomiast drugiego dnia, w sobotę, wszystkich zainteresowanych Karpatami zapraszamy na konferencję.

Więcej...
25 maja 2013

Międzynarodowa umowa pomoże chronić dziedzictwo Karpat

W dniach 14 - 16 maja br. w Krynicy-Zdroju spotkali się członkowie międzynarodowej Grupy Roboczej Konwencji Karpackiej ds. Dziedzictwa Kulturowego i Wiedzy Ludowej.

Grupa kontynuowała prace nad protokołem tematycznym, który już w przyszłym roku może zostać przyjęty przez kraje karpackie.

Więcej...
22 maja 2013

Szkolenie "Aspekty prawne w NGO"

Szkolenie "Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie" 23 listopada 2012 r. w Rabce (fot. Małgorzata Fedas)

Przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu polskich Karpat zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Aspekty prawne w NGO”, które odbędzie się 19 czerwca 2013 r. (środa) w godz. 9.00 - 16.00 w Muzeum - Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.
Termin zgłoszeń upływa 11 czerwca.

Uczestnicy szkolenia będą mogli też skorzystać z bezpłatnego indywidualnego doradztwa prawnego i księgowego.

Więcej...
17 maja 2013

Szkolenie "Lider Karpacki" 20-22.06.2013 r. w Rabem

Szkolenie "Lider Karpacki" w Rabem, 9-11.05.2013

Zapraszamy przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych (tj. pracowników, członków, wolontariuszy, etc.) na szkolenie pt. „Lider Karpacki”, które odbędzie się wdniach 20-22 czerwca 2013 r. (czwartek - sobota) w Gościńcu Rabe k. Ustrzyk Dolnych.

Termin zgłoszeń upływa 14 czerwca, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej...
15 maja 2013

Miysanie owiec w Ochotnicy Górnej

Zapraszamy na miysanie owiec w Ochotnicy Górnej, to coroczne święto pasterskie związane z wyjściem owiec na hale, odbędzię się już w najbliższą sobotę, 18 maja, w Ochotnicy Górnej - Jamnem.

Piyknie pytomy!

Więcej...
Strona: 1 2 3 4 5 5
Newsletter
Znajdź nas na

social_facebook_box_blue.pngsocial_rss_box_orange.png

Członkowie Porozumienia

NATURA_logo.gifGorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy GórnejStowarzyszenie EkopsychologiaStowarzyszenie Jedność Beskidzka Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy GórnejZwiązek Podhalan - Oddział Górali ŚląskichGminna Rada Kobiet w RajczyStowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej w SoblówceGmina Miasta SanokaStowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana GrodkaStowarzyszenie "Sanocki Ekonomik"Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" Beskid_Zielony.jpgFundacja Przyroda KarpatFundacja Pasterstwo TransumancyjneKarpacka Strefa Interakcji "Zorza"Teen Challenge Oddział w WiniarczykówceBiuro Turystyki Kulturowej PAWUK  Zagroda Magija Gościniec Rabe Pro CarpathiaBeskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki "Best Proeko"Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-ZdrojuStowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą"Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Centrum Turystyki Kulturowej "CARPATHIA" Fundacja PRZEkarpacie wBieszczadach.net Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" Liga Ochrony Przyrody Okręg Bieszczadzki Sądecka Organizacja Turystyczna Gmina Sękowa Fundacja BESKIDZKA ZIMA LOT Krakowska Organizacja Turystyczna Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna Gmina Ochotnica Dolna Gmina Zarszyn Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej Gmina Łużna Oddział Akademicki PTTK w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka ZajazdPodCarynska_logo.gif Dom Sądecki