Strona główna- Aktualności

Aktualności

25 czerwca 2012

Zapraszamy do tworzenia Szlaku Kultury Wołoskiej

Szlak Kultury Wołoskiej

Zapraszamy do współpracy, wspólnej promocji i ożywiania dziedzictwa Karpat w ramach Szlaku Kultury Włoskiej. Razem możemy więcej!

Każda oferta turystyczna posiadająca cechy, które nawiązują do bogatej kultury wołoskiej Karpat, może znaleźć się na szlaku. Formularze z opisem propozycji produktów turystycznych prosimy przesłać na adres: biuro@porozumieniekarpackie.pl w terminie do końca czerwca br.

Więcej...
21 maja 2012

Szwajcarskie pieniądze dla polskich Karpat

Karpaty łączą - logo

„Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania konwencji karpackiej” to projekt współfinansowany w latach 2012 - 2015 przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany w województwach małopolskim i podkarpackim skierowany jest do lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i rolników oraz przedstawicieli środowisk naukowych, służb ochrony przyrody i turystów. Wartość dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 1 943 054 CHF.

Celem projektu jest ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej polskich Karpat przez wsparcie wdrażania postanowień konwencji karpackiej.

Więcej...
12 maja 2012

Redyk i miysanie owiec w Ochotnicy Górnej

Program redyku - 19 maja 2012 r.

W niedzielę, 19 maja 2012 r., zapraszamy na redyk i miysanie owiec w Ochotnicy Górnej. W programie także spotkanie gazdów z Ochotnicy, a dzień wcześniej spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. 4-letniego projektu "Karpaty łączą", którego celem jest m.in. ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej górskich, półnaturalnych łąk przez prowadzenie tradycyjnego wypasu owiec.

Więcej...
25 kwietnia 2012

I Spotkanie na Szlaku Twórców Ludowych Łuku Polskich Karpat

I Spotkanie na Szlaku Twórców Ludowych Łuku Polskich Karpat

I Spotkanie na Szlaku Twórców Ludowych Łuku Polskich Karpat odbedzie się 1 maja 2012 r. (wtorek) w Ochotnicy Górnej - Studzionkach. Zapraszamy!

Więcej...
18 kwietnia 2012

Szkolenie "Rozwiązywanie konfliktów lokalnych"

Szkolenie "Rozwiązywanie konfliktów lokalnych" - Nowy Sącz, 1 czerwca 2011 r. (fot. Janusz Marcinkiewicz)

Przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z terenu województwa podkarpackiego zapraszamy na szkolenie: „Rozwiązywanie konfliktów lokalnych”, które odbędzie się 21 maja 2012 r. (poniedziałek) w Przemyślu (Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy, ul. Asnyka 4).

Termin zgłoszeń upływa 14 maja.

Więcej...
04 kwietnia 2012

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu
oraz samych sukcesów!

Więcej...
24 marca 2012

Szkolenie "Rozwój terenów górskich"

Szkolenie "Udział publiczny w Konwencji Karpackiej " 25 listopada 2011 r. w Koniakowie (fot. Janusz Marcinkiewicz)

Przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z terenu województwa małopolskiego zapraszamy na szkolenie: „Rozwój terenów górskich”, które odbędzie się 23 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) w Jaworkach (pensjonat "Koliba pod Kozińcem", ul. Biała Woda 19).

Termin zgłoszeń upływa 16 kwietnia.

Więcej...
22 lutego 2012

Szlak Kultury Wołoskiej - początek drogi

Szlak Kultury Wołoskiej w Ochotnicy Górnej (fot. Józef Michałek)

O koncepcji rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej dyskutowano 16 lutego 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujsołach w Beskidzie Żywieckim. Szlak, który docelowo poprowadzi przez cały łuk Karpat – od gór Rumunii aż po czeskie Morawy, może stać się w przyszłości wspólną marką regionu i atrakcją turystyczną na międzynarodową skalę.

Więcej...
17 lutego 2012

Szkolenie "Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie"

fot. Janusz Marcinkiewicz

Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne w dniu 17 lutego br., szkolenie: „Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie”, zostało przełożone i odbędzie się 9 marca 2012 r. (piątek) w Kamesznicy (Ochotnicza Straż Pożarna, Kamesznica 146).

Osoby, które zgłosiły się na szkolenie w poprzednim terminie zostały automatycznie zapisane na szkolenie w dniu 9 marca - prosimy o kontakt, jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w szkoleniu w tym terminie.

Przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych zapraszamy na szkolenie: „Aspekty prawne w NGO”, które odbędzie się 16 listopada 2011 r. w godz. 9.00 - 16.00 w Rajczy (Jadłodajnia u Pani Barwan, ul. Do Soły 4).

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego).

Cel projektu to wzmocnienie i rozwój Porozumienia Karpackiego jako partnera dialogu obywatelskiego ukierunkowanego na wdrażanie Ramowej Konwencji Karpackiej w regionie.

Informacje o szkoleniu:

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli (pracowników, członków, wolontariuszy, etc.) karpackich organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego. Szkolenie jest skierowane w szczególności do osób, które są liderami społecznymi obdarzonymi zaufaniem i które, ze względu na aktywność w karpackich organizacjach pozarządowych, są zaangażowane w działania na rzecz społeczności lokalnej. Poprzez pełnione funkcje stają się automatycznie liderami, mogąc w łatwy sposób wpłynąć na aktywizację i rozwój środowiska z którego się wywodzą.

Nasze warsztaty mają na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawnych, które są niezbędne w efektywnej działalności organizacji pozarządowych.

Szkolenie będzie oparte na wykładach i metodach warsztatowych, takich jak gra symulacyjna oraz dyskusje. Dobór metod spowoduje, że uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi dla działalności ich organizacji aktami prawnymi i nauczą się je stosować w praktyce.

Informacje logistyczne:

Organizator zapewnia:

  • zwrot kosztów dojazdu do 30 złotych na osobę,
  • poczęstunek,
  • materiały szkoleniowe.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na dole strony. Pierwszeństwo przy zapisach na szkolenie mają przedstawiciele organizacji członkowskich oraz organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem', a także NGO z terenu województwa śląskiego. Więcej informacji nt. zasad uczestnictwa w szkoleniach można znaleźć w Regulaminie rekrutacji uczestników szkoleń i doradztwa. Termin zgłoszeń upływa 14 listopada, ilość miejsc jest ograniczona! 

Prowadzący:

Alina Marek: ekonomista, trener, w latach 1998-2001 członek zarządu założyciel i od 8 lat członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL". Koordynator projektów partnerskich realizowanych z jednostkami administracji samorządowej i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Pracownik Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Uczestnik wyjazdów studyjnych poświęconych działalności organizacji pozarządowych w USA, Belgii, Włoszech.

Doświadczenia szkoleniowe: źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej, Centra Integracji Społecznej w praktyce, sądecki wolontariat pracowniczy, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, fundusze europejskie dla MŚP, szkoła dla rodziców i wychowawców, rozpoznawanie przyczyn i sposoby rozwiązywania konfliktów.

Kontakt:

Józef Michałek
Koordynator punktu kontaktowego w woj. śląskim
tel. 0 725 797 119
e-mail: j.michalek@porozumieniekarpackie.pl

Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem"
sekretariat: Stowarzyszenie Ekopsychologia
adres korespondencyjny:
ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn
www.ekopsychologia.pl
www.porozumieniekarpackie.pl

Więcej...
26 stycznia 2012

Nazwy terenowe Bieszczadów Zachodnich i Beskidu Niskiego

Wrob i Wierch na mapach, oprac. Wojciech Krukar

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że nazwy terenowe na danym obszarze są niezwykle zróżnicowane pod względem znaczeniowym i wiekowym. Szczególne zainteresowanie wzbudzają nazwy brzmiące obco lub egzotycznie. Skąd się wzięły, co oznaczają, jaki jest ich wiek? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w obszernym opracowaniu autorstwa Wojciecha Krukara.

Więcej...
14 stycznia 2012

Szkolenie "Rozwój terenów górskich"

fot. Janusz Marcinkiewicz

Choć statystyki mówią, że średnia wysokość dla Polski to tylko 173 m n.p.m., nie trzeba nikogo przekonywać, że góry stanowią niezwykle istotny fragment naszego kraju. Jakie wyzwania stoją przed obszarami górskimi w Polsce? W jakim kierunku zachodzą zmiany i czy mają one odzwierciedlenie w różnego rodzaju politykach czy strategiach rozwoju? Jaki wpływ mają lokalne społeczności na zrównoważony rozwój swoich górskich terenów? Już 6 lutego zapraszamy do Sanoka na warsztaty nt. rozwoju terenów górskich.

Więcej...
30 grudnia 2011

Tradycyjne formy pasterstwa na Huculszczyźnie

Bryndzarze huculscy. Wyd. Książnica – Atlas, Lwów 1938 r. Fot. S. Kokurewicz

Na położonej w ukraińskich Karpatach Huculszczyźnie, pomimo powojennych zmian własnościowych i obecnych przeobrażeń gospodarczych, zachowało się tradycyjne pasterstwo wysokogórskie. W chwili obecnej w Czarnohorze funkcjonuje około 40 sezonowych gospodarstw pasterskich. Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Roberta Kubita i do towarzyszącej mu galerii współczesnych i archiwalnych zdjęć z Huculszczyzny.

Więcej...
20 grudnia 2011

Szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku

życzy Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem"

04 grudnia 2011

Doradztwo prawne i księgowe dla NGO z woj. śląskiego

fot. Janusz Marcinkiewicz

Zapraszamy na doradztwo księgowe i prawne dla karpackich organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego, które odbędzie się w  dn. 17 grudnia 2011 r. (sobota) w godz. 10:00 - 15:00 w Rajczy.

Więcej...
17 listopada 2011

Szkoła Karpackich Liderek

Przedstawicielki karpackich organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych zapraszamy do udziału w Szkole Karpackich Liderek. Pierwsze z trzech szkoleń, skierowane do Pań z województwa śląskiego, odbędzie się w dn. 7-9 grudnia (środa - piątek) 2011 r. w Rajczy (hotel w budynku dawnej "Podhalanki" przy Rynku).

Uwaga! Nabór na szkolenie został zakończony.

Więcej...
03 listopada 2011

Szkolenie "Udział publiczny w Konwencji Karpackiej"

Plakat

Zapraszamy na szkolenie: „Udział publiczny w Konwencji Karpackiej”, które odbędzie się 25 listopada 2011 r. (piątek) w Koniakowie (Karczma Kopyrtołka, Koniaków 662).

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli (pracowników, członków, wolontariuszy, etc.) karpackich organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego.

Zapraszamy na szkolenie: „Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie”, które odbędzie się 25 listopada 2011 r. (piątek) w Koniakowie.

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli (pracowników, członków, wolontariuszy, etc.) karpackich organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego.

Przedstawicieli karpackich organizacji pozarządowych zapraszamy na szkolenie: „Aspekty prawne w NGO”, które odbędzie się 16 listopada 2011 r. w godz. 9.00 - 16.00 w Rajczy (Jadłodajnia u Pani Barwan, ul. Do Soły 4).

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego).

Cel projektu to wzmocnienie i rozwój Porozumienia Karpackiego jako partnera dialogu obywatelskiego ukierunkowanego na wdrażanie Ramowej Konwencji Karpackiej w regionie.

Informacje o szkoleniu:

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli (pracowników, członków, wolontariuszy, etc.) karpackich organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego. Szkolenie jest skierowane w szczególności do osób, które są liderami społecznymi obdarzonymi zaufaniem i które, ze względu na aktywność w karpackich organizacjach pozarządowych, są zaangażowane w działania na rzecz społeczności lokalnej. Poprzez pełnione funkcje stają się automatycznie liderami, mogąc w łatwy sposób wpłynąć na aktywizację i rozwój środowiska z którego się wywodzą.

Nasze warsztaty mają na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawnych, które są niezbędne w efektywnej działalności organizacji pozarządowych.

Szkolenie będzie oparte na wykładach i metodach warsztatowych, takich jak gra symulacyjna oraz dyskusje. Dobór metod spowoduje, że uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi dla działalności ich organizacji aktami prawnymi i nauczą się je stosować w praktyce.

Informacje logistyczne:

Organizator zapewnia:

  • zwrot kosztów dojazdu do 30 złotych na osobę,
  • poczęstunek,
  • materiały szkoleniowe.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na dole strony. Pierwszeństwo przy zapisach na szkolenie mają przedstawiciele organizacji członkowskich oraz organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem', a także NGO z terenu województwa śląskiego. Więcej informacji nt. zasad uczestnictwa w szkoleniach można znaleźć w Regulaminie rekrutacji uczestników szkoleń i doradztwa. Termin zgłoszeń upływa 14 listopada, ilość miejsc jest ograniczona! 

Prowadzący:

Alina Marek: ekonomista, trener, w latach 1998-2001 członek zarządu założyciel i od 8 lat członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL". Koordynator projektów partnerskich realizowanych z jednostkami administracji samorządowej i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Pracownik Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Uczestnik wyjazdów studyjnych poświęconych działalności organizacji pozarządowych w USA, Belgii, Włoszech.

Doświadczenia szkoleniowe: źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej, Centra Integracji Społecznej w praktyce, sądecki wolontariat pracowniczy, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, fundusze europejskie dla MŚP, szkoła dla rodziców i wychowawców, rozpoznawanie przyczyn i sposoby rozwiązywania konfliktów.

Kontakt:

Józef Michałek
Koordynator punktu kontaktowego w woj. śląskim
tel. 0 725 797 119
e-mail: j.michalek@porozumieniekarpackie.pl

Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem"
sekretariat: Stowarzyszenie Ekopsychologia
adres korespondencyjny:
ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn
www.ekopsychologia.pl
www.porozumieniekarpackie.pl

Więcej...
30 października 2011

Szkolenie "Aspekty prawne w NGO"

Szkolenie Uniwersytetu Karpackiego w Nowym Sączu (fot. Janusz Marcinkiewicz)

Zapraszamy na szkolenie: „Aspekty prawne w NGO”, które odbędzie się 16 listopada 2011 r. (środa) w Rajczy (Jadłodajnia u Pani Barwan, ul. Do Soły 4).

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli (pracowników, członków, wolontariuszy, etc.) karpackich organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego.

Więcej...
10 października 2011

Pasterstwo - sposób na gospodarowanie w górach

Wypas owiec w Beskidach (fot. Józef Michałek)

O przyszłości małych gospodarstw górskich w Karpatach dyskutowano 30 września 2011 r. w Ochotnicy Górnej na spotkaniu grupy roboczej ds. rolnictwa, która działa przy Porozumieniu Karpackim "Karpaty Naszym Domem". 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów i instytucji branżowych oraz rolnicy i praktycy związani z gospodarką rolną w górach. Kolejne spotkanie grupy odbędzie się 4 listopada 2011 r. w Koniakowie.

Więcej...
29 września 2011

Uniwersytet Karpacki - ruszają szkolenia dla NGO i samorządów

Szkolenie "Mechanizmy współpracy NGO z administracją" - Sanok, 26 IX 2011r. (fot. Piotr Kutiak)

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy przedstawicieli karpackich samorządów i organizacji pozarządowych na kolejne szkolenia w ramach Uniwersytetu Karpackiego. Pierwsze z nich, nt. mechanizmów współpracy NGO i administracji, odbyło się 26 września w Sanoku. Kolejne dwa szkolenia, dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania NGO oraz udziału publicznego w Konwencji Karpackiej, odbędą się 16 i 25 listopada w Rajczy i Koniakowie.

Więcej...
12 września 2011

Szkolenie "Mechanizmy współpracy NGO z administracją"

Szkolenie Uniwersytetu Karpackiego w Nowym Sączu, fot. Janusz Marcinkiewicz

Zapraszamy na szkolenie: „Mechanizmy współpracy NGO z administracją, które odbędzie się 26 września 2011 r. (poniedziałek) w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z województwa podkarpackiego.

Więcej...
11 września 2011

Dni Kultury Pasterskiej Karpat

Wypas owiec w Beskidach, fot. Józef Michałek

W dn. 16-17 września 2011 r. w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja „Dni Kultury Pasterskiej Karpat”. Jej celem jest przyjęcie I Memoriału Karpackiego w zakresie kultywowania wszelkich form zagospodarowania przestrzeni przyrodniczo-rolniczej gór.

Konferencji towarzyszyć będzie I Międzynarodowy Redyk. Stado 150 owiec pozostanie na krakowskich Błoniach do końca października, a mieszkańcy i turysci będa mogli m.in. obserwować codzienną pracę pasterzy, pokazy udoju owiec i wyrobu oscypków.

Więcej...
05 września 2011

Konferencja "Europa Karpat"

W dn. 7-8 września 2011 r., podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, odbędzie się konferencja "Europa Karpat".

Podczas konferencji omówione zostaną możliwości współpracy regionalnej państw obszaru Karpat i nadanie temu procesowi odpowiedniego odzwierciedlenia w polityce unijnej i jej decyzjach finansowych.

Więcej...
23 sierpnia 2011

Badamy karpackie NGO i samorządy - pomóż nam i wypełnij ankietę!

fot. Małgorzata Fedas

Organizacje pozarządowe i samorządy z obszaru polskich Karpat zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu poziomu wiedzy o Konwencji Karpackiej oraz współpracy organizacji pozarządowych z administracją.

Więcej...
18 lipca 2011

II Forum Karpackie "Tożsamość Karpat" w Ochotnicy Górnej

fot. Małgorzata Fedas

Zapraszamy na Forum Karpackie, które odbędzie się 6 sierpnia 2011 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej.

Tematem przewodnim tegorocznego forum jest Tożsamość Karpat.

Więcej...
12 lipca 2011

Oferta pracy

fot. Małgorzata Fedas

W zwiazku z realizacją projektu Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego poszukujemy osób na stanowiska Koordynatorów regionalnych w woj. śląskim, małopolskim i podkarpackim. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lipca br.

Więcej...
Strona: 1 2 3 4 5 5
Newsletter
Znajdź nas na

social_facebook_box_blue.pngsocial_rss_box_orange.png

Członkowie Porozumienia

NATURA_logo.gifGorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy GórnejStowarzyszenie EkopsychologiaStowarzyszenie Jedność Beskidzka Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy GórnejZwiązek Podhalan - Oddział Górali ŚląskichGminna Rada Kobiet w RajczyStowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej w SoblówceGmina Miasta SanokaStowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana GrodkaStowarzyszenie "Sanocki Ekonomik"Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" Beskid_Zielony.jpgFundacja Przyroda KarpatFundacja Pasterstwo TransumancyjneKarpacka Strefa Interakcji "Zorza"Teen Challenge Oddział w WiniarczykówceBiuro Turystyki Kulturowej PAWUK  Zagroda Magija Gościniec Rabe Pro CarpathiaBeskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki "Best Proeko"Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-ZdrojuStowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą"Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Centrum Turystyki Kulturowej "CARPATHIA" Fundacja PRZEkarpacie wBieszczadach.net Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" Liga Ochrony Przyrody Okręg Bieszczadzki Sądecka Organizacja Turystyczna Gmina Sękowa Fundacja BESKIDZKA ZIMA LOT Krakowska Organizacja Turystyczna Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna Gmina Ochotnica Dolna Gmina Zarszyn Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej Gmina Łużna Oddział Akademicki PTTK w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka ZajazdPodCarynska_logo.gif Dom Sądecki